دستگاه تصفیه آب صنعتی مدل 900107

صنایع مختلف در جهان از آب به عنوان یک ماده خام استفاده می‌کنند؛ آب مورد استفاده در این صنایع با استفاده از روش‌های مختلف تصفیه آب صنعتی نیاز به تصفیه، بازیابی و فیلتراسیون دارد. این موضوع تصفیه آب صنعتی را در سراسر جهان به عنوان یکی از مولفه‌های مهم در صنعت تولید و یکی از مهم‌ترین عناصر در تولید صنعتی تبدیل کرده است.

در عین حال منابع آب پاک برای همه افراد و صنایع مختلف بسیار حیاتی می‌باشد. بنابر این به دلیل کمبود منابع آب قابل استفاده افراد و صنایع مختلف نیاز به استفاده از روش‌هایی است که با آنها بتوان آب مورد نیاز کاربردهای مختلف را از منابع آب زیر زمینی و سطحی تامین کرد.

اهداف اصلی از تصفیه آب صنعتی شامل موارد زیر می‌باشد:

1.کنترل خوردگی و از بین رفتن مواد در اثر اکسید شدن

2. کنترل رسوب‌گذاری به دلیل وجود نمک‌ها و املاح مختلف موجود در آب

3.کنترل رشد مواد بیولوژیک و هم‌چنین باکتری‌های هوازی و غیر هوازی