بلاگ

بلاگ

تاریخچه تصفیه آب به روش RO

روش RO به کمک غشاء های ممبران اولین بار در سال 1748 میلادی توسط ژان آنتونی نوله انجام شد. روش RO در 200 سال پس

بلاگ

کلر چیست؟

کلر با عدد اتمی 17، برای اولین بار توسط کارل ویلهام شیله کشف شد. که وی فکر می کرد این عنصر دارای اکسیژن است! همانطور

بلاگ

انواع فیلتر

فیلتر الیافی: با عبور آب لوله کشی از درون لوله ها ذرات معلق یا زاید متفاوتی به آن وارد شده و با آب حمل می